Våra tjänster

Är våra tjänster en eller flera pusselbitar som saknas till er verksamhet? Nedan följer en del av de tjänster som vi tillhandahåller. Har ni några frågor gällande tjänsterna eller något annat, kan ni kontakta oss här!

 
 
bokföring.jpg

Bokföring

Det är inte alltid man har tiden eller kunskapen för att sköta sitt eget företags bokföring. Deadlines, moms, arbetsgivaravgifter, budget, ekonomiska rapporter och leverantörsbetalningar är något som många gånger kan vara svårt att hålla grepp om själv. Genom att lämna över bokföringen till oss, kan du se till att dessa många gånger tidskrävande delar med att driva ett företag sköts på ett tidseffektivt och säkert sätt. Skräddarsydda lösningar där huvudfokuseringen är att underlätta för dig är det vi strävar efter.

Vi sköter din bokföring och all som hör där till. Bl.a.

 • Löpande bokföring
 • Kundreskontra, fakturering, fakturapåminnelser
 • Leverantörsreskontra, leverantörsbetalningar, filbetalningar
 • Lönehantering
 • Budgetering
 • Moms- & Arbetsgivardeklarationer

Bokslut

När räkenskapsåret för företaget är slut, så skall det upprättas ett bokslut. Vi hjälper dig med ditt bokslut oavsett bolagsform. Sedan ett par år sedan så råder det inget krav om att revision måste göras, detta gäller om bolaget fyller 2 av 3 följande kriterier: omsätter under 3 miljoner, har färre än 3 anställda och har en balansomslutning på max 1,5 miljoner. Oavsett om du fyller dessa kriterier eller inte, så hjälper vi dig från början till slut med hela bokslutet, med eller utan revisor.


Det som bl.a. innefattar i bokslutsarbetet är:

 • Årsredovisning
 • Avskrivningar
 • Avstämningar
 • Periodiseringar
 • Bokslutstransaktioner
bokslut.jpg

lön1.jpg

Löner

För många företagare är löningen en tid där mycket energi går åt för att lönerna ska gå ut rätt och i tid. Vi hjälper dig att navigera kring reglerna och lagarna som finns kring lönerna, eller så sköter vi lönehanteringen för ditt företag helt och hållet.

Det som bl.a. innefattar i lönearbetet är:

 • Löneutbetalningar
 • Lönebesked
 • Lagar och regler kring lönerna ex. föräldraledighet, semester

deklarationer

Flera gånger per år vill skatteverket att vi ska skicka in olika deklarationer. Förutom att komma ihåg alla viktiga datum, så är det inte alltid enkelt att veta hur man fyller i deklarationerna. Genom att ge oss fullmakt som deklarationsombud hos skatteverket, hjälper vi dig med alla dina deklarationer och dokument skatteverket kan komma att kräva utav dig.

Dom vanligaste deklarationerna som skall skickas in vid jämna mellanrum:

 • Momsdeklarationer
 • Arbetsgivardeklarationer
 • Inkomstdeklarationer
 • Periodiska sammanställningar
 • Kontrolluppgifter
deklarationer.jpg

övriga tjänster.jpg

övriga tjänster

Under över två decennier i branschen, så har vi hunnit stöta på mycket. Därför har vi också erfarenheter och lösningar för mycket annat än tidigare nämnt. Vi tillhandahåller övriga tjänster som rör ditt nuvarande eller framtida bolag bl.a.

 • Skatterådgivning
 • Ekonomisk rådgivning
 • Uppstart av bolag
 • Övrig rådgivning